رباعی شمارهٔ ۹۸

ای خواجه تو خود چه دیده‏ای؟ باش هنوز
زین ره به کجا رسیده‏ای؟ باش هنوز
زآن جرعه کز آن سپهر سرگردان شد
یک قطره تو کی چشیده‏ای؟ باش هنوز