تک‌بیت شمارهٔ ۸۴۵

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

دریا شود ز گریهٔ رحمت، کنار من
از چشم هر که قطرهٔ اشکی روان شود