شمارهٔ ۴۱۶

عبیر فتنه به زلف سیاهت ارزانی!
گل شکست به طرف کلاهت ارزانی!