شمارهٔ ۴۱۷

مخالفت نبود در جهان تنهایی
من و ملازمت آستان تنهایی