رباعی شمارهٔ ۱۹۲

ای نسخۀ نامۀ الاهی که تویی
وی آینۀ جمال شاهی که تویی
بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست
از خود بطلب، هر آن چه خواهی که تویی