رباعی شمارهٔ ۵۰

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

نونو دلم از درد کهن ایمن نیست
و آن درد دلم که دیده‌ای ساکن نیست
می‌جویم بوی عافیت لیکن نیست
آسایشم آرزوست این ممکن نیست