رباعی شمارهٔ ۷۵

سعدی / دیوان اشعار / رباعیات

این ریش تو سخت زود برمی‌آید
گرچه نه مراد بود برمی‌آید
بر آتش رخسار تو دلهای کباب
از بس که بسوخت دود برمی‌آید