رباعی شمارهٔ ۱۴۳

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

نی کرده شبی بر سر کویت گذری
نی بوی خوشت به من رسیده سحری
نی یافته از تو اثری، یا خبری
عمرم بگذشت بی‌تو، آخر نظری