رباعی شمارهٔ ۴۱

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

عشقی که همه عمر بماند این است
دردی که ز من جان بستاند این است
کاری که کسش چاره نداند این است
وان شب که به روزم نرساند این است