رباعی شمارهٔ ۳۹

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

ای دوست بیا، که بی تو آرامم نیست
در بزم طرب بی‌تو می و جامم نیست
کام دل و آرزوی من دیدن توست
جز دیدن روی تو دگر کامم نیست