تک‌بیت شمارهٔ ۴۷۳

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

تا بوی گلی سلسله جنبان نسیم است
بر ما ره آمد شد بستان نتوان بست