رباعی شمارهٔ ۵۴

وحشی / گزیده اشعار / رباعیات

تا کی ز مصیبت غمت یاد کنم
آهسته ز فرقت تو فریاد کنم
وقت است که دست از دهن بردارم
از دست غمت هزار بیداد کنم