رباعی شمارهٔ ۲۲۲

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

بر طرف قمر نهاده مشک و شکرش
چکند که فقاع خوش نبندد به درش
در کعبهٔ حسن گشت و در پیش درش
عشاق همه بوسه‌زنان بر حجرش