رباعی شمارهٔ ۵۹

وحشی / گزیده اشعار / رباعیات

ای مدت شاهی جهان مدت تو
در عید سرور خلق از دولت تو
گر عید تواند که مجسم گردد
آید ز پی تهنیت خلعت تو