رباعی شمارهٔ ۳۰۷

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

آزار ترا گرچه نهادم گردن
غم خورد مرا غمم نخواهی خوردن
از محتشمی نیست مرا آزردن
تو محتشمی مرا چه باید کردن