رباعی شمارهٔ ۷۷

سعدی / دیوان اشعار / رباعیات

هرچند که هست عالم از خوبان پر
شیرازی و کازرونی و دشتی و لر
مولای منست آن عربی‌زادهٔ حر
کاخر به دهان حلو می‌گوید مر