رباعی شمارهٔ ۱۴۲

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

ای روی تو انگشت نمایی از حسن
بالای چو سرو تو بلایی از حسن
زیبنده تر از قد تو گیتی نبرید
بر قد بلند تو قبایی از حسن