رباعی شمارهٔ ۳۷

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

تا عشق ترا است این شکرخائیها
هر روز تو گوش دار صفرائیها
کارت همه شب شراب پیمائیها
مکر و دغل و خصومت افزائیها