رباعی شمارهٔ ۴۱۷

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

بر خاک نهم پیش تو سر گر خواهی
وان خاک کنم ز دیده‌تر گر خواهی
ای جان چو به یاد تو مرا کار نکوست
جان نیز دل انگار و ببر گر خواهی