رباعی شمارهٔ ۱۱۴۷

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

امشب که حریف مشتری و ماهم
با مه‌رویان چون شکر همراهم
سرمست شراب بزم شاهنشاهم
امشب همه آنست که من می‌خواهم