رباعی شمارهٔ ۲۹

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

اول قدم از عشق سر انداختن است
جان باختن است و با بلا ساختن است
اول این است و آخرش دانی چیست؟
خود را ز خودی خود بپرداختن است