رباعی شمارهٔ ۵۷

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

دل در طلبت هر دو جهان می‌بازد
وز هر دو جهان سود و زیان می‌بازد
مانندهٔ پروانه، که بر شمع زند
بر عین تو جان خود چنان می‌بازد