رباعی شمارهٔ ۲۲۸

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

بر من شب هجر تو سرآید آخر
این صبح وصال تو برآید آخر
دستی که ز هجران تو بر سر دارم
از وصل به گردنت درآید آخر