شمارهٔ ۵۰۱

صد پرده شوختر بود از چشم خال تو
این نافه پیش پیش دود از غزال تو