رباعی شمارهٔ ۱۰۷

ای دل چو طربناک نه‏ای، شادان باش
جرم تو ز دانش است، رو نادان باش
خواهی نروی ز دست و با خود باشی
مانند پری ز آدمیان پنهان باش