رباعی شمارهٔ ۱۱۶

درّی که من از میان جان یافته‏ام
تا ظن نبری که رایگان یافته‏ام
شب های دراز من به امید وصال
جان داده‏ام و بهای آن یافته‏ام