تک‌بیت شمارهٔ ۴۱

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

دنیا به اهل خویش ترحم نمی‌کند
آتش امان نمی‌دهد آتش‌پرست را