رباعی شمارهٔ ۵۲

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

شمع از دل سوزنده خبر خواهد داد
وین آتش اندرون به در خواهد داد
زین سان که زبان دراز کردست امشب
می‌بینم سر به باد بر خواهد داد