رباعی شمارهٔ ۱۳۵

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

آنم که توام ز خاک برداشته‌ای
نقشم به مراد خویش بنگاشته‌ای
کارم به مراد خود چو نگذاشته‌ای
می‌رویم از آن‌سان که توام کاشته‌ای