شمارهٔ ۷۵

عطار / مختارنامه / باب اول: در توحیدِ باری عزّ شأنه

چون عفو تو میتوان مسلم کردن
تا کی ز غمِ گناه،‌ماتم کردن
دانی که تمام است ز بحر کرمت
یک قطره نثارِ هر دو عالم کردن