تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۶۴

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

همان به خاک برابر چو نور خورشیدم
اگرچه از همه آفاق بر سر آمده‌ام