رباعی شمارهٔ ۱۸۶۷

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

در عشق هر آن که برگزیند چیزی
از نفس هوس بر او نشیند چیزی
عشق آینه است هرکه در وی بیند
جز ذات و صفات خود نبیند چیزی