رباعی شمارهٔ ۲۳

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

گم شد دل خاقانی و جان بر دو یکی است
وز غدر فلک خلاص را هم به شک است
هر مائده‌ای که دست‌ساز فلک است
یا بی‌نمک است یا سراسر نمک است