رباعی شمارهٔ ۱۵۰

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

دل کیست؟ که او طلب کند یاری تو
یا تن ندهد به محنت و خواری تو؟
پرسیده‌ای احوال دلم دوش وزان
جان می‌آید به عذر دلداری تو