رباعی شمارهٔ ۱۰۷

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

یارب، به تو در گریختم بپذیرم
در سایهٔ لطف لایزالی گیرم
کس را گذر از جادهٔ تقدیر تو نیست
تقدیر تو کرده‌ای، تو کن تدبیرم