تک‌بیت شمارهٔ ۲۱۴

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

بپذیر عذر باده‌کشان را، که همچو موج
در دست خویش نیست عنان، آب برده را