رباعی شمارهٔ ۱۵۷

گر دریابی که از کجا آمده‏ای
وز بهر چه وز بهر چرا آمده‏ای
گر بشناسی، به اصل خود بازرسی
ور نه چو بهایم به چرا آمده‏ای