رباعی شمارهٔ ۵۰۲

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

آنها که به کوی عارفان افتادند
با نفخهٔ صور چابک و دلشادند
قومی به فدای نفس تن در دادند
قومی ز خود و جهان و جان آزادند