رباعی شمارهٔ ۱۶۲

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

تو واقف اسرار من آنگاه شوی
کز دیده و دل بندهٔ آن ماه شوی
روزیت اگر به روز من بنشاند
از حالت شب‌های من آگاه شوی