رباعی شمارهٔ ۹۷

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

خاقانی وام غم نتوزد چه کند
چون گفت بلاست لب ندوزد چه کند
شمع از تن و سر در نفروزد چه کند
جان آتش و دل پنبه نسوزد چه کند