بخش ۱۰۰

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

زشت و نافرهخته و نابخردی
آدمی رویی و در باطن بدی