تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۵۷

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

بعد عمری چون صدف گر قطرهٔ آبی خورم
در گلوی تشنه‌ام چون سنگ می‌گردد گره