رباعی شمارهٔ ۱۶۵۱

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

یارب تو مرا به نفس طناز مده
با هر چه بجز تست مرا ساز مده
من در تو گریزان شدم از فتنهٔ خویش
من آن توام مرا به من باز مده