بخش ۹۳

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

بهترین یاران و نزدیکان همه
نزد او دارم همیشه اندمه