رباعی شمارهٔ ۱۵۸

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

حال من خستهٔ گدا می‌دانی
وین درد دل مرا دوا می‌دانی
با تو چه کنم قصهٔ درد دل ریش؟
ناگفته چو جمله حال ما می‌دانی