رباعی شمارهٔ ۷۸

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

این عمر، که برده‌ای تو بی‌یار بسر
ناکرده دمی بر در دلدار گذر
جانا، بنشین و ماتم خود می‌دار
کان رفت که آید ز تو کاری دیگر