رباعی شمارهٔ ۳۵

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

دل بندهٔ بوی عنبر آمیز گلست
جان چاکر عارض دلاویز گلست
بلبل که هزار خار کن بندهٔ اوست
او نیز غلام خار سرتیز گلست