رباعی شمارهٔ ۴۱۶

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

بر جان منت نیست دمی دلسوزی
بر وصل توام نیست شبی پیروزی
در عشق کسی بود بدین بد روزی
وای من مستمند هجران روزی