شمارهٔ ۱۶

از ترحم حسن جولان می نماید در نقاب
ساقی از بی ظرفی ما می کند در باده آب