تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۲۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

من بسته‌ام لب طمع، اما نگار من
دارد دهان بوسه فریبی که آه ازو!